Praktiske informationer og forretningsbetingelser

Inden vi kan oprette dig som kunde, anbefaler vi, at du læser vores forretningsbetingelser godt igennem. på den måde sikrer vi, at du får den nødvendige information samt kendskab til gældende vilkår i forbindelse med, at vinduespudsning udføres af RENE RUDER.

Udvendig pudsning udføres kun som abonnementsservice hver 4. uge (23–30 dages mellemrum) eller hver 8. uge (44-60 dages mellemrum) 

Vinduerne skal være let tilgængelige, hvilket vil sige, at der skal være ca. 1 meter fri plads rundt om og foran vinduet. Buske og træer må ikke dække for vinduerne eller forhindre adgang hertil. Ved stigearbejde er de samme betingelser gældende. 

Vi fralægger os ethvert ansvar for ting og planter som måtte blive ødelagt, hvis der ikke har været tilstrækkelig plads til at udføre pudsningen.

Er det ikke muligt at komme til vinduet, vil det blive betragtet som blokeret og derfor vil vinduet ikke blive pudset. Det samme gælder i tilfælde af forekomst af is, sne og eventuelle glatte overflader (eksempelvis træterrasser og tage) hvor vinduespudseren skønner, at det ikke er forsvarligt at pudse af hensyn til egen sikkerhed.

Vi krediterer ikke for blokerede vinduer. 

Vinduer på altaner eller lign, pudses kun hvis der er mulig tilgang til disse gennem huset/lejligheden – mod en ekstra betaling svarende til det ekstra tidsforbrug.. Det er ikke tilladt for vinduespudseren, at bruge stige eller lign. for tilgang til disse.

Aftørring af karme er ikke inkluderet i abonnementsservice som standard. Dette kan tilkøbes som en ekstra service hos os for en mindre merpris –

Vinduespudsning uden aftørring, vil man kunne opleve en kant rundt langs vinduet på op til 7mm.

Aftørring af karme skal forstås som en aftørring af vindueslister for overskydende vand i forbindelse med vinduespudsning. Aftørring af karme er ikke en rengøring af hele vinduesrammen.

Vask af vinduesrammer, vaskes som udgangspunkt kun vinduesrammen omkring vinduet ( 10-15 cm) med mindre anden aftale er indgået.

Vi forbeholder os ret til at opkræve tillæg for særligt snavsede vinduer.

Vinduespudseren må ikke fjerne/flytte kundens ting for at komme til vinduerne, medmindre der fremsendes skriftelig accept hvoraf der fremgår, at du som kunde påtager ansvar for dette.

Udvendig pudsning udføres kun som abonnementsservice hver 4. eller 8. uge. 

Vælger man en 4 ugers aftale kommer vinduespudseren med 23–30 dages mellemrum.
Vælger man en 8 ugers aftale kommer vinduespudseren med 44-60 dages mellemrum

Vi tilbyder også afrensning af dine vinduer, når en normal vinduespudsning ikke er nok til at få bugt med skidtet.
Kæmper du f.eks. med malerrester eller andet, kan vi klare det for dig – dog tilbyder vi ikke afrensning af vinduer, hvor der sidder mørtelrester eller lign.
Afrensning tilbydes kun,  på betingelse af accept af ansvar fraskrivelse vedrørende ridser og lign i forbindelse med udførelse af afrensningen.

Med vask med vores rentvandsanlæg tager RENE RUDER følgende forbehold:

I opstartsfasen (1-3 gange) kan man se små aflejringer på vinduerne. Det skyldes skidt, snavs og gamle sæberester, der sidder på vinduer og vinduesrammer. 

Det tager ca. 1-3 pudsninger at få det gamle skidt af vinduer og rammer. Specielt vinduesrammen kan være skyld i dette, da det er sjældent, at man får vasket sine vinduesrammer.

Vi gør naturligvis vores bedste for at undgå aflejringer ved bl.a. at være meget omhyggelig med skylning de første par gange.

Bestiller du vinduespudsning pr. telefon eller via vores hjemmeside www.reneruder.comskal det ske

senest 14 dage før næste pudsning.

Er det ikke muligt at komme til indvendig-polering pudses der som hovedregel altid udvendigt.

Det er dit ansvar at sørge for, at vindueskarme og andet er ryddet inden en indvendig vinduespudsning. Er dette ikke gjort, bliver det betragtet som et blokeret vindue og derfor ikke pudset.

Vi forbeholder os ret til at opkræve tillæg for særligt snavsede vinduer.

Aflysning af en indvendig aftale skal ske senest 3 dag før aftalte tidspunkt – Efter dette forbeholder vi os ret til den fulde betaling for den indvendige pudsning, da vi har afsat tid i vores kalender til dette.

Har du en aflåst dør eller andet? Her kan vi enten aftale, at vi kontakter dig for tilgang, eller vi kan aftale et specifikt tidspunkt, vi kommer på. Er der ikke tilgang ved ankomsten, forbeholder vi os retten til at opkræve det fulde beløb for den aftalte opgave. Det er dit ansvar at meddele om eventuelle ændringer i tilgang til f.eks. baghave eller andet. 

Gebyr for SMS kontakt opkræves i forhold til gældende takst. Det er ikke muligt at aflyse aftalen ved SMS da dette skal ske 14 dage før.

Betaling skal ske senest 8 dage efter hvert besøg. Der opkræves et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rykkerskrivelse ved overskridelse af betalingsfristen. 

Betaling via PBS sker efter PBS’ regler og betingelser. Det kan give meget lang kredit på betalingen af faktura og kan resultere i at der nogle måneder, bliver opkrævet dobbelt betaling afhængigt af faktureringstidspunktet.

Gebyr for PBS betaling opkræves forhold til gældende takst.

• Ændring af antal vinduer

• Ændring af stigearbejde

• Ændring af interval

• Indeksregulering (foretages en gang om året

• Vinduespudsning uden for rute/ekstra vinduespudsning

Ønsker du pudsning på en bestemt dato eller et specifikt tidspunkt, som er udover vinduespudserens normale rute, koster dette fra DKK 250,- i kørselstillæg + den normale pris for den ønskede pudsning.

Som en del af vores tilfredshedsgaranti beder vi om hurtigst muligt at kontakte os, hvis vi ikke har levet op til dine forventninger. Dette skal gøres skriftligt via vores hjemmeside www.reneruder.com under kontaktfeltet eller på e-mail: info@reneruder.com – Dog senest tre dage efter pudsningsdato. Herefter sørger vi hurtigst muligt for at udbedre fejlen til din tilfredsstillelse.

Vi fraskriver os ethvert ansvar hvad angår ridser eller lign. på vinduer, plexiglas solfilm, samt karme og lister. 

Medmindre det skriftligt og omgående, kan dokumenteres, at det skulle være sket i forbindelse med vinduespoleringen. 

Ved accept af tilbud, accepteres denne ansvarsfraskrivelse.

Uberettiget reklamation

Uberettiget reklamation kan være, hvis der bliver reklameret over pudsningen, og det viser sig at være kalk (se længere nede), eller at der kun er poleret udvendigt, og skidtet så sidder indvendigt. Skulle dette være tilfældet, faktureres der for kørsel uden for tur (baseret på et samlet tidsforbrug),- på næste regning.

 • Silikone/klistermærker og rester derfra (f.eks. fra nye vinduer).
 • Kalk (pas på med at spule vinduerne med haveslangen da det efterlader kalkrester).
 • Cement, mørtel, maling, lak og olie og lignende.
 • Ekskrementer fra bier (ses som gule/grønne pletter ) disse vil kræve afrensning.

Vil du ændre din pudsning, skal du meddele det til os senest 14 dage før næste vinduespudsning. Det gælder også ferie / renovering / spring i vinduespudsningen. Du kan altid se på din seneste faktura, hvornår vi forventer at komme næste gang.

Ved ændring af aftalens interval for besøg, skal dette modtages senest 30 dage før ankomst.

Dette kan kun ske via mail: info@reneruder.com eller vores hjemmeside www.reneruder.com under kontakt.

Ændringer kan IKKE foretages ved sms, telefon eller besked til vinduespudseren.

Det er altid Kundens ansvar at opdatere sine kontaktoplysninger til RENE RUDER.
Dette gælder specielt vigtigt hvis du modtager mail via Faktura eller hvis du skal kontaktes på Tlf / Sms i forbindelse med vinduespoleringen hos dig.

Vi kører alle hverdage i tidsrummet 7.00-16.00. Lørdage fra 10.00-16.00.

Vi forbeholder os ret i forbindelse med ferieperioder, helligdage og dårligt vejr (vejrlig) at ændre datoen for næste polering med +/- 10 arbejdsdage.

Vi udfører vinduespudsning i alt slags vejr – sne, regn og frost er ingen hindring.

Der er 30 dages opsigelsesfrist. Opsigelsen skal og kan kun ske skriftligt på vores hjemmeside eller e-mail til info@reneruder.com.

Du vil herefter modtage en bekræftelse fra os – og opsigelsen vil derefter være gyldig opsagt.

Opsigelse kan IKKE foretages ved sms, telefon eller besked til vinduespudseren.

Alle accepterede tilbud er gældende for 3 besøg som minimum, der kan ikke lægges pause ind, indenfor de første 3 minimums besøg.

Alle er aftaler er forløbende indtil de er skrifteligt opsagt – Aftaler kan først opsiges efter 3 besøg som  er minimum, og kan ikke opsiges på forhånd.

Skulle det ske, at aftalen skal stoppe før det 3 sidste besøg, har RENE RUDER ret til betaling svarende til abonnementsprisen gange de restende antal besøg op til minimum 3 besøg.

Vil du holde en pause i dit abonnement, er der også mulighed for dette. Det eneste, du skal gøre, er, at sende det skrifteligt til os enten via mail: info@reneruder.com eller vores hjemmeside www.reneruder.com under kontakt, senest 30 dage før næste besøg. Pause i abonnementet kan ikke ske via SMS.

Du har som kunde mulighed for at holde 2 pauser pr. år i dit abonnement. 

Ved en pause på mere end 4 mdr. betragter vi det som en ny opstart, og betingelsen for min. 3 besøg vil være gældende igen.

Ved en pause, ville der skulle angives en opstartsdato for næste besøg, ellers betragtes det som en afmelding på aftalen.

Dit abonnement hos RENE RUDER, er fortløbende og kører uændret i den tidshorisont, som er aftalt ved indgåelsen af aftalen.

Ved accept af tilbud fra RENE RUDER, accepteres gældende betingelser, og at du som kunde er indforstået med disse betingelser.

Fortrydelsesretten på 14 dage bortflader i samme øjeblik som vinduespudsningen bliver udført.

Det er altid Kundens ansvar at opdatere sine kontaktoplysninger til RENE RUDER.
Dette gælder specielt vigtigt hvis du modtager mail via Faktura eller hvis du skal kontaktes på Tlf / Sms i forbindelse med vinduespoleringen hos dig.

I forbindelse med Bestilling/tilbud /Ordre har RENE RUDER tilladelse til at tage og opbevare fotos vedrørende den adresse som vores arbejde udføres på.

Alle ordrer eller bestilte tilbud omfatter ikke vinduer, der kræver, at vinduespudseren forlader stigen og klatrer over et rækværk, såsom vinduer på altaner eller lignende. Vi kan dog gerne inkludere disse vinduer, hvis der er fri adgang til dem gennem boligen, mod en ekstra betaling svarende til det ekstra tidsforbrug.

Skure, garager eller lign. som ikke er bygget sammen med huset, er ikke inkluderet i aftalen – Med mindre andet er aftalt.

Fortrydelsesretten bortfalder idet øjeblik vinduespudsningen er udført.

Vi tror på, at dine personlige informationer er vigtige for dig. Derfor deler vi dem ikke med andre. Det er kun betroede medarbejdere hos RENE RUDER der behandler dine informationer.

Vi indsamler ikke personlige data eller deler disse med nogen, hvis du besøger vores hjemmeside.

Vi vil ikke videregive eller sælge personlige detaljer til nogen tredjepart, medmindre vi har tilladelse til at gøre det eller er blevet påkrævet af loven.

Vi forbeholder os retten i forbindelse med salg af virksomheden eller deler der af, at dele dine oplysninger med 3 part.

Persondatapolitik for Rene Ruder v/Bjarke Fuglsang
CVR nr. 25791061

1. Personoplysninger

Vi behandler oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 1. a) Kunder
 2. b) Ansatte og medarbejdere
 3. c) Samarbejdspartnere, herunder myndigheder
 4. d) Tidligere medarbejdere
 5. e) Ansøgere

Omfanget og karakteren af personoplysninger, som indsamles og behandles, varierer meget alt efter, om personoplysningerne vedrører en kunde, en medarbejder, en samarbejdspartner eller andre.

De altovervejende og typiske personoplysninger der indsamles og behandles, er følgende:

Identifikationsoplysninger.

Til brug for udførelsen af vores arbejde registreres altid navn, adresse, telefonnumre på kunder, ansatte og medarbejdere, samt navnet og kontaktoplysningerne på en evt. repræsentant for samarbejdspartnere og myndigheder. Personnumre vil blive indsamlet for ansatte og medarbejdere af hensyn til lønudbetalinger og betaling af A-skat.

2. Dataansvarlige og eventuelle databehandlere

Den dataansvarlige samt dennes kontaktoplysninger:

Bjarke Fuglsang, Knopsvane Allé 83, 8463 Galten, info@reneruder.com, tlf. 70707395

Kategorier af modtagere som personoplysninger er eller vil blive videregivet til, herunder særligt modtagere i tredjelande og internationale organisationer: 

 1. Offentlige myndigheder, herunder primært SKAT
 2. Revisionsfirmaer, hvis nødvendigt
 3. Lønadministrationsvirksomheder
 4. Eventuelle købere – helt eller delvist – af virksomheden Rene Ruder.

Der vil ikke kunne finde overførsel af personoplysninger sted til et tredjeland udenfor EU eller til internationale organisationer.

Tidspunkt for sletning af personoplysninger: 

Sletning af personoplysninger vil fuldt ud afhænge af karakteren af personoplysninger samt behovet for dokumentation.

Oplysninger om samarbejdspartnere slettes ved relationens ophør, medmindre særlige omstændigheder gør, at oplysningerne skal opbevares i en længere periode dog maksimalt i 3 år herefter.

Oplysninger om tidligere ansatte og medarbejdere slettes seneste 5 år efter afslutningen af kalenderåret hvor ansættelsesforholdet er afsluttet.

Oplysning om ansøgere, med hvem der ikke er etableret et ansættelsesforhold, slettes

 1. For opslåede stillinger: senest 3 måneder efter at stillingen er blevet besat.
 2. For uopfordrede ansøgere: Senest ved udgangen af det kalenderår ansøgningen er modtaget i, dog tidligst 3 måneder efter modtagelsen.

3. Formål med indsamlingen

Formålene med behandling af personoplysninger sker i direkte eller afledt funktion af Rene Ruders  kerneformål: at drive virksomhed med vinduespudsning og polering samt dermed forbundne aktiviteter.

4. Rettigheder for dig som registreret

Persondataloven giver dig som registreret følgende rettigheder:

 • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§ 28), som opfyldt ved nærværende.
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31).
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37), i det omfang dette ikke konflikter med formålet, hvorunder de er indsamlet og anvendt d.v.s. interesseafvejning.

Såfremt du har afgivet samtykke til behandling og videregivelse af dit cpr-nummer, gøres du herudover opmærksom på følgende:

 • Der er tale om et frivilligt samtykke, hvilket betyder, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke i overensstemmelse med persondatalovens § 38 og dermed få slettet dit cpr-nummer ved at kontakte advokaterne.com, i det omfang dette ikke konflikter med formålet, hvorunder de er indsamlet og anvendt d.v.s. interesseafvejning.
 • Hvis du ikke har givet samtykke, er det ikke muligt for Rene Ruder at varetage dine interesser bedst muligt, og du vil selv skulle varetage dine interesser på anden vis.

Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger hos:
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk

Galten den 30. juni 2022
Bjarke Fuglsang

Vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel at rette/ændre ovenstående forretningsbetingelser.

HAR DU SPØRGSMÅL, SÅ KONTAKT VORES
VINDUESPUDSER ALLEREDE I DAG

Hvad siger vores kunder?

Her kan du læse de seneste anbefalinger
som kunderne, selv har skrevet på vores Facebookside